FAQ

Poniżej przedstawiam najczęściej zadawane mi pytania wraz z odpowiedziami. Jeżeli mają Państwo dodatkowe pytania, proszę dać mi znać. Państwa opinie i informacje są dla mnie bardzo cenne. Mogą Państwo skontaktować się ze mną wypełniając formularz kontaktowy, dzwoniąc pod numer stacjonarny 01392 953 005 | komórkowy 07938011262 lub wysyłając wiadomość email: [email protected]. Zawsze chętnie udzielę pomocy i zaoferują profesjonalne i rzetelne usługi.

Tłumaczenie uwierzytelnione potocznie zwane przysięgłym to szczególny rodzaj tłumaczenia. Każdy przetłumaczony dokument zawiera notę uwierzytelniającą, która potwierdza zgodność tłumaczonego tekstu z jego oryginałem. Każda strona przetłumaczonego dokumentu opatrzona jest odciskiem pieczęci tłumacza przysięgłego. Każdy tłumacz przysięgły posiada własną pieczęć, która w otoku zawiera imię i nazwisko oraz numer tłumacza przysięgłego. Pieczęć wykonywana jest przez Mennicę Polską S.A. na zlecenie Ministerstwa Sprawiedliwości.

Dokument oznakowany w ten sposób w efekcie ma taką samą moc prawną jak dokument oryginalny. W związku z tym tłumaczenie uwierzytelnione (przysięgłe) jest uznawane i akceptowane przez organy państwowe takie jak sądy, instytucje i organizacje państwowe.

Dokumenty można w łatwy sposób przesłać przy pomocy formularza kontaktowego, aby otrzymać bezpłatną i niezobowiązującą wycenę.

Stawka za słowo źródłowe wynosi między £0.08 a £0.10p w zależności od układu lub złożoności językowej dokumentu; przy zleceniach poniżej 250 słów źródłowych opłata minimalna wynosi £30.

Przy zleceniach realizowanych następnego dnia całkowity koszt zlecenia podwyższany jest o 50%.

Dla niektórych typów dokumentów obowiązuje stała cena. Przykłady takich dokumentów to:

Dokumenty polskie:

 • Apostille - £30
 • Akt małżeństwa – £40
 • Akt urodzenia – £40
 • Dyplom ukończenia studiów – £40
 • Świadectwo maturalne - £40
 • Zaświadczenie lekarskie – £40
 • Zaświadczenie o niekaralności – £40
 • Suplement do dyplomu – od £100

Dokumenty brytyjskie:

 • Apostille – £30
 • Zaświadczenie o braku przeszkód do zawarcia związku małżeńskiego – £40
 • Akt urodzenia – £40
 • Akt małżeństwa – £40
 • Wyrok rozwodowy 'Decree Nisi' - £40
 • Wyrok rozwodowy 'Decree Absolute' – £40

1 godzina tłumaczenia ustnego 'face to face' - £60.

1 godzina tłumaczenia przez telefon - £60.

Zwykle tłumaczenie wykonywane jest w ciągu 3 dni roboczych. Dłuższe i bardziej skomplikowane tłumaczenia specjalistyczne wymagają więcej czasu. W takich przypadkach termin dostarczenia zlecenia omawiany jest z klientem.

Przy zleceniach realizowanych następnego dnia całkowity koszt zlecenia podwyższany jest o 50%.

Płatności za tłumaczenia dokonywane są z góry kartą kredytową lub debetową poprzez system płatności elektronicznych World Pay. Jest to bezpieczna i prosta w użyciu metoda płatności. Wraz z fakturą wysyłany jest oddzielny email zawierający zielone pole Pay Now.

W przypadku zleceń powyżej 10 000 słów wymagana jest zaliczka w wysokości 30%, pozostała część płatności dokonywana jest po wykonaniu tłumaczenia.

Nie, tłumaczenia uwierzytelnione wysyłane są priorytetowo (1st class), bez dodatkowych opłat na terenie Wielkiej Brytanii. Dla innych krajów może być pobierana opłata dodatkowa.

W przypadku dokumentów, których nie można edytować wykorzystywane jest oprogramowanie OCR, które przetwarza pliki pdf, jpg itp. na dokumenty edytowalne takie jak dokumenty programu Word. W tym celu wykorzystywane jest specjalistyczne oprogramowanie SDL Trados Studio, które także służy do wykonywania wielu innych zadań tłumaczeniowych.

Tłumaczenie ustne jest procesem, który ułatwia komunikację ustną. Zadania tłumacza są zróżnicowane. Oprócz tego, że posiada doskonałą wiedzę z zakresu języka źródłowego i docelowego, tłumacz jest ‘pośrednikiem’ między dwiema kulturami lub/i narodowościami.

Wykonując zlecenie tłumacz musi rozumieć i przestrzegać pewnych ogólnie przyjętych zasad tak, aby sesja przebiegła bez zakłóceń. Zadaniem tłumacza jest przetłumaczenie wszystkiego, co zostanie powiedziane, ponadto nie może on trzymać stron i zawsze dochować zasady poufności. Zarówno dostawca usługi jak i klient muszą być świadomi różnorodnych zadań, jakie spełnia tłumacz oraz sposobów na ich przestrzeganie.

Bezstronność oraz jej znaczenie w pracy tłumacza

Bezstronność oznacza brak preferencji dla którejkolwiek ze stron w trakcie sesji tłumaczeniowej, brak okazywania wsparcia, osobistego zaangażowania, niewystosowywanie uwag, komentarzy czy porad. Tłumacz nie może kierować się własnymi przekonaniami nawet gdy, różnią się od poglądów czy przekonań klienta lub dostawcy usługi tłumaczeniowej. O bezstronności należy wspomnieć podczas rozmowy przed sesją tłumaczeniową, a jeśli okaże się to koniecznie w trakcie sesji. Tłumacz musi upewnić się, że ustalenia dotyczące rozmieszczenia osób są także „bezstronne”, tzn. klient i dostawca usługi siedzą naprzeciwko siebie, a wszelkie pytania kierowane są do klienta, a nie do tłumacza.

Zasada zachowania poufności i jej znaczenie

Zasada zachowania poufności jest profesjonalnym zobowiązaniem i oznacza, że nie można ujawniać informacji bez zgody klienta. Zasada poufności pozwala na zbudowanie zaufania, daje zapewnienie, że klient może czuć się pewnie omawiając prywatne sprawy i często drażliwe tematy Klient nie obawia się, że wyjawione informacje osobiste będą przekazywane innym osobom lub wykorzystywane w inny sposób.

Tłumacz zobowiązany jest nie omawiać spraw związanych z klientem (nawet z rodziną) bez jego zgody lub zezwolenia. Oprócz tego, że tłumacz szanuje prywatność, zachęca także klienta do zadawania pytań dotyczących ich sprawy. Do niezachowania zasady poufności może dojść jedynie w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia.

Aby skorzystać z profesjonalnej usług dostosowanych do Państwa indywidualnych potrzeb, zachęcam do kontaktu ze mną tłumaczem przysięgłym w Wielkiej Brytanii.