Tłumaczenia ustne uwierzytelnione

W trakcie sesji tłumaczenia ustnego zapewniam Państwu i Państwa klientom wysoki poziom usług. O tym mogą być Państwo pewni, gdyż zdobyłam tytuł tłumacza przysięgłego (TP/67/14) przyznawany przez Ministerstwo Sprawiedliwości i specjalizuję się w tłumaczeniach prawnych i prawniczych. Tytuł tłumacza przysięgłego ustnego jest tytułem prestiżowym nadawanym osobom, które wykażą najwyższy poziom kompetencji językowych i języka prawnego i prawniczego w parze językowej polski - angielski.

Karierę w zakresie tłumaczeń ustnych rozpoczęłam po ukończeniu studiów z tytułem magistra filologii angielskiej na Uniwersytecie Gdańskim. Następnie podjęłam naukę w Studium Tłumaczy przy szkole English Unlimited w Gdańsku. Ponadto w Exeter w Anglii ukończyłam kurs przekładu środowiskowego. W 2014 roku po zdaniu rygorystycznych egzaminów uzyskałam tytuł tłumacza przysięgłego przyznawany przez Ministerstwo Sprawiedliwości w Polsce.

Niezwykle istotne jest to, by tłumacz ustny przekazywał informację od nadawcy do odbiorcy treści w sposób prawidłowy. Kontaktując się z Ewą Hayward Certified Translations już dziś mają Państwo pewność dobrej jakości usług.

 Tłumaczenia przysięgłe ustne

Tłumaczenia ustne w sektorze prawnym

Specjalizuję się w tłumaczeniach ustnych prawniczych. Już od 2008 r., tj. od początku prowadzenia działalności ściśle współpracowałam z klientami z sektora prawnego dostarczając kilku kluczowych rodzajów usług.

Dlaczego warto skorzystać usług Ewa Hayward Certified Translations? Jestem tłumaczem przysięgłym, w swojej pracy zajmuję się dokumentami z dziedziny prawa i tłumaczę często wrażliwe i skomplikowane treści ułatwiając komunikację między dwoma stronami.

Usługi obejmują tłumaczenia ustne konsekutywne i symultaniczne w zależności od charakteru zlecenia oraz preferencji osób biorących udział w sesji.

Tłumaczenia ustne w sektorze prawnym obejmują takie przykłady jak: tłumaczenia podczas mediacji, tłumaczenia podczas sporządzania oświadczeń świadków, tłumaczenia sądowe, tłumaczenia w zakładach karnych lub tłumaczenia telefoniczne w sprawach międzynarodowych. Ponadto zajmuję się także tłumaczeniem wzrokowym umów, kontraktów, aktów notarialnych, wyroków sądowych, świadectw, certyfikatów, itp.

Bez względu na rodzaj tłumaczenia ustnego skontaktuj się z Ewą Hayward tłumaczem przysięgłym już dziś.

Tłumaczenia ustne w sektorze prywatnym

Już od 2008 r., tj. od początku prowadzenia działalności ściśle współpracowałam z klientami z sektora prywatnego dostarczając kilku kluczowych rodzajów usług.

Usługi w zakresie tłumaczeń ustnych sektora prywatnego obejmują takie przykłady jak:

Tłumaczenie ustne podczas formalnych negocjacji między kupującymi a sprzedającymi omawiający warunki umowy.

Tłumaczenia ustne podczas prezentacji nowego produktu.

Tłumaczenie ustne serii rozmów dochodzeniowych w sprawie rażącego naruszenia obowiązków pracowniczych dotyczącego kilku pracowników.

Bez względu na rodzaj tłumaczenia ustnego skontaktuj się z Ewą Hayward tłumaczem przysięgłym już dziś.

Tłumaczenia ustne w sektorze publicznym

Już od 2008 r., tj. od początku prowadzenia działalności ściśle współpracowałam z klientami indywidualnymi dostarczając kilku kluczowych rodzajów usług.

Dlaczego warto skorzystać usług Ewa Hayward Certified Translations? Jestem tłumaczem przysięgłym, uprawnionym do wykonywania zawodu przez Ministerstwo Sprawiedliwości (pod numerem TP/64/17), ponadto ukończyłam kurs dla tłumaczy środowiskowych, co jest często wymagane przez organizacje sektora publicznego.

Usługi w zakresie tłumaczeń ustnych obejmują takie przykłady jak: tłumaczenia podczas wizyt w szpitalu, przychodni, tłumaczenia w trakcie zebrań instytucji i organizacji samorządowych lub państwowych, tłumaczenia na rozprawach sądowych i w zakładach karnych, itp.

Sprawami wrażliwymi należy zajmować się profesjonalnie i poufnie. Na żądanie mogę udostępnić zaświadczenie o niekaralności (DBS) ponadto posiadam aktualną wiedzę z zakresu ochrony dzieci i dorosłych potrzebujących wsparcia.

Bez względu na rodzaj tłumaczenia ustnego skontaktuj się z Ewą Hayward tłumaczem przysięgłym już dziś.

Tłumaczenia ustne dla klientów indywidualnych

Już od 2008 r., tj. od początku prowadzenia działalności ściśle współpracowałam z klientami indywidualnymi dostarczając kilku kluczowych rodzajów usług.

Usługi w zakresie tłumaczeń ustnych dla klientów indywidualnych obejmują takie przykłady jak:

Tłumaczenia ustne podczas uroczystości, np. zawarcia związku małżeńskiego.

Tłumaczenia ustne podczas wizyt w prywatnych klinikach zdrowia.

Tłumaczenia ustne podczas wizyt w kancelariach prawnych.

Bez względu na rodzaj tłumaczenia ustnego skontaktuj się z Ewą Hayward tłumaczem przysięgłym już dziś.

W trakcie tłumaczenia ustnego przez telefon, rolą tłumacza jest to, by wszystkie informacje zostały przekazywane dokładnie i skutecznie. Bardzo ważną uwagę przywiązuje się do tego, by tłumacz pozostał bezstronny i traktował wszystkie informacje w sposób poufny.

Podczas telefonicznej sesji tłumaczeniowej zachęcam, by obie strony wypowiadały się w sposób naturalny i swobodny.

Istnieje szereg korzyści płynących z konferencyjnego tłumaczenia telefonicznego, np.: uczestnicy rozmowy nie muszą przebywać w tym samym pomieszczeniu, mieście a nawet kraju. Poza tym, w celu skorzystania z oferty tłumaczenia ustnego konferencyjnego nie potrzebują Państwo wyszukanych urządzeń telefonicznych. Z uwagi na to, że mój sprzęt telefoniczny obsługuje trójstronne połączenia konferencyjne, wystarczy Państwu zwykły telefon (stacjonarny jest najlepszym wyborem).

W trakcie zwykłej sesji tłumaczenia telefonicznego, w odróżnieniu od tłumacza, obie strony znajdują się w tym samym miejscu. W celu skorzystania z mojej oferty tłumaczenia telefonicznego w kombinacji językowej angielski-polski nie trzeba posiadać specjalnych urządzeń telefonicznych. Najlepszym sposobem na przeprowadzanie sesji tłumaczeniowej jest jednak używanie telefonu stacjonarnego.

Kolejnym, często pomijanym aspektem jakości tłumaczenia telefonicznego jest rodzaj sprzętu i sieci telefonicznej z jakiej korzysta tłumacz. Aby zapewnić wysokiej jakości komunikację wszystkim uczestnikom rozmowy przez cały czas jej trwania do przeprowadzania tłumaczeń telefonicznych posługuję się biznesowym telefonem IP CISCO.

Jeżeli potrzebują Państwo tłumacza ustnego do odbycia rozmowy telefonicznej, proszę o kontakt już dziś, abym mogła udzielić Państwu więcej informacji na temat tłumaczenia ustnego przez telefon.

Podczas tłumaczenia ustnego bezpośredniego rolą tłumacza jest to, by wszystkie informacje zostały przekazywane w sposób prawidłowy, a osiągnięta komunikacja była skuteczna. W trakcie sesji tłumacz pozostaje osobą bezstronną. Innym bardzo ważnym aspektem jest radzenie sobie z trudnymi sytuacjami, które mogą być wywoływane przez niewłaściwe zachowanie jednej ze stron.

Tłumaczeniem ustnym języka angielskiego z dojazdem do klienta zajmuję się w hrabstwie Devon. Moje usługi obejmują tłumaczenia konsekutywne i symultaniczne. Oto przykłady podejmowanych przeze mnie zleceń: tłumaczenie ustne medyczne, tłumaczenie ustne w zakresie szkolnictwa i kształcenia, tłumaczenie ustne prawne i prawnicze, tłumaczenie ustne biznesowe oraz tłumaczenie ustne środowiskowe.

Jeżeli potrzebują Państwo tłumacza ustnego do zleceń 'face to face', proszę o kontakt już dziś, abym mogła udzielić Państwu więcej informacji na temat tłumaczenia ustnego przez telefon.

Aby skorzystać z profesjonalnej usług dostosowanych do Państwa indywidualnych potrzeb, zachęcam do kontaktu ze mną tłumaczem przysięgłym w Wielkiej Brytanii.