Ewa Hayward informacje

Witam na stronie Ewa Hayward Certified Translations. Jestem tłumaczem przysięgłym języka angielskiego. Będąc entuzjastą języka angielskiego i polskiego, od 2004 roku doskonalę swoje umiejętności z zakresu tłumaczeń ustnych i pisemnych w parze językowej polski - angielski.

Karierę tłumaczeniową rozpoczęłam po ukończeniu studiów z tytułem magistra filologii angielskiej na Uniwersytecie Gdańskim. Następnie podjęłam naukę w Studium Tłumaczy przy szkole English Unlimited w Gdańsku. Ostatnio ukończyłam podyplomowy kurs tłumaczeniowy organizowany przez City University London w Anglii. W 2014 roku po zdaniu rygorystycznych egzaminów uzyskałam tytuł tłumacza przysięgłego przyznawany przez Ministerstwo Sprawiedliwości w Polsce.

Od czasu rozpoczęcia działalności tłumaczeniowej w 2008 r. pracowałam z klientami w Wlk. Brytanii i poza jej granicami ułatwiając komunikację między osobami, które mówią różnymi językami. Doświadczenie i wiedzę opieram na wykształceniu, zawodowych osiągnięciach oraz wysokich kwalifikacjach nadawanych przez takie organy państwowe jak Ministerstwo Sprawiedliwości.

Moje pasje, czyli język, komunikacja i prawo sprawiły, że specjalizuję się w tłumaczeniach prawnych i prawniczych. Posiadam wiedzę ekspercką oraz zestaw umiejętności potrzebnych do sprawnego tłumaczenia pisemnego i ustnego treści pochodzących z systemów prawnych w Polsce i w krajach angielskojęzycznych. Posiadam wiedzą z zakresu systemów prawnych Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych, Australii, Unii Europejskiej i Polski. W razie potrzeby potrafię dostosować swoją wiedzę do wymagań klienta.

Dbam o to, by za każdym razem dostarczać profesjonalnej usługi, którą cechuje jakość, rzetelność i terminowość. Moje indywidualne podejście poparte jest przez lata doświadczenia zawodowego, osiągnięcia akademickie oraz uznanie nadane mi przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Mogą być Państwo pewni jakości przetłumaczonych dokumentów; warto skontaktować się dziś z Ewą Hayward, aby uzyskać więcej informacji.

 Tłumaczenia przysięgłe ustne

Kwalifikacje oraz doskonalenie zawodowe

  • 2014: Tłumacz przysięgły języka angielskiego, tytuł nadany przez Ministerstwo Sprawiedliwości pod numerem TP/67/14 - prestiżowy tytuł nadawany osobom, które wykażą najwyższy poziom kompetencji językowych i języka prawnego i prawniczego w parze językowej polski - angielski.
  • 2010: Kursy tłumaczeniowe przy City University London, oraz kurs tłumaczeń środowiskowych.
  • 2006: Tytuł magistra filologii angielskiej zdobyty na Uniwersytecie Gdańskim, gdzie pogłębiałam swoją wiedzę z zakresu krajów anglojęzycznych i umiejętności językowych.
  • 2004: Tytuł licencjata filologii angielskiej zdobyty przez PWSZ w Elblągu, uprawniający do nauczania języka angielskiego. Powyższe kwalifikacje uznawane są w Wielkiej Brytanii, gdzie otrzymałam tytuł nauczyciela, czyli QTS.

Korzyści

  • Jakość tłumaczenia sporządzonego przez specjalistę
  • Rzetelna i terminowa usługa
  • Gwarancja poufności wszystkich dokumentów
  • Bezproblemowe usługi realizowane przez doświadczonego tłumacza

Głównym zadaniem każdego rodzaju tłumaczenia jest „łączenie dwóch kultur oddzielonych od siebie barierami językowymi, przekraczanie tych granic oraz ustanawianie komunikacji pomiędzy nadawcą komunikatu znajdującym się w tekście, a jego odbiorcami”*. Dwie odrębne kultury posiadają własne prawa, terminologię prawną, własne koncepty oraz kodeksy stanowienia prawa. Niemniej jednak potrzeba współpracy, istnienie handlu międzynarodowego, biznesu oraz integracji ekonomicznej, politycznej oraz sfery społecznej wymaga nieustannych usług tłumaczeniowych.

Mogą być Państwo pewni jakości przetłumaczonych dokumentów; warto skontaktować się dziś z Ewą Hayward, aby uzyskać więcej informacji.

* Piotrowska 1997: 20

 Tłumaczenia przysięgłe ustne

Aby skorzystać z profesjonalnej usług dostosowanych do Państwa indywidualnych potrzeb, zachęcam do kontaktu ze mną tłumaczem przysięgłym w Wielkiej Brytanii.