Tłumaczenia pisemne uwierzytelnione

Otrzymają Państwo najwyższy poziom usługi. Tego mogą być Państwo pewni. Zostałam uprawniona do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego języka angielskiego (TP/67/14) przez Ministerstwo Sprawiedliwości i jako profesjonalista specjalizuję się w tłumaczeniach prawnych w parze językowej angielski-polski. Tytuł tłumacza przysięgłego jest tytułem prestiżowym nadawanym osobom, które wykażą najwyższy poziom kompetencji w zakresie języka prawnego i prawniczego zdając rygorystyczne egzaminy.

Karierę tłumaczeniową rozpoczęłam po ukończeniu studiów z tytułem magistra filologii angielskiej na Uniwersytecie Gdańskim ze specjalnością językoznawstwo. Następnie podjęłam naukę w Studium Tłumaczy przy szkole English Unlimited w Gdańsku. Ostatnio ukończyłam podyplomowy kurs tłumaczeniowy organizowany przez City University London w Anglii W 2014 roku po zdaniu rygorystycznych egzaminów uzyskałam tytuł tłumacza przysięgłego przyznawany przez Ministerstwo Sprawiedliwości.

Niezwykle ważne jest to, aby tłumaczenie odzwierciedlało oryginalną informację, szczegółowość, styl i ton. Kontaktując się z Ewą Hayward Certified Translations już dziś mają Państwo pewność dobrej jakości usług.

 Tłumaczenia przysięgłe ustne

Tłumaczenia pisemne w sektorze prawnym

Tłumaczenie dokumentów urzędowych w Polsce musi być wykonane przez tłumacza przysięgłego - jest to wymóg prawny. Organy państwowe takie jak sądy, organizacje i instytucje nie akceptują tłumaczeń nieuwierzytelnionych.

Pozostałe instytucje, na których nie ciąży ten wymóg często preferują, by okazywane tłumaczenia były uwierzytelniane, gdyż daje to pewność wysokiej jakości tłumaczenia korespondencji i innych dokumentów.

Dlaczego warto skorzystać usług Ewa Hayward Certified Translations? Jestem tłumaczem przysięgłym, w swojej pracy zajmuję się dokumentami z dziedziny prawa i tłumaczę często wrażliwe i skomplikowane treści ułatwiając komunikację między dwoma stronami.

Oprócz tego, że płynnie posługuję się językiem polskim i angielskim, stosuję też wiedzę ekspercką w dziedzinie angielskiego, szkockiego, walijskiego, amerykańskiego, australijskiego, unijnego oraz polskiego systemu prawnego.

Mój tytuł tłumacza przysięgłego o numerze TP/67/14 można sprawdzić na stronach Ministerstwa Sprawiedliwości: jest to oficjalny rejestr tłumaczy przysięgłych.

Mogą być Państwo pewni jakości otrzymywanych tłumaczeń; skontaktuj się z Ewą Hayward już dziś.

Tłumaczenia pisemne w sektorze prywatnym

Już od 2008 r., tj. od początku prowadzenia działalności ściśle współpracowałam z organizacjami sektora prywatnego dostarczając kilku kluczowych rodzajów usług.

Tłumaczenia dokumentów związanych z prowadzeniem firmy w tym: umowy w firmie,warunki umów, statuty oraz umowa spółki, rejestry handlowe, koncesje, licencje, zezwolenia, księgowość w firmie, sprawozdania finansowe; umowy zakupu i dostawy, umowy dzierżawy, gwarancje. umowy agencyjne, pełnomocnictwa, prokura, umowy wierzytelności.

Tłumaczenia dokumentacji kadrowej w tym: umowy o pracę, kontrakty, podręczniki pracowników, klauzule poufności, klauzule o nieujawnianiu informacji, polityki i procedury firmy, dokumentacje BHP, materiały szkoleniowe, protokoły z przesłuchań dyscyplinarnych, itp.

Tłumaczenia dokumentacji marketingowej w tym: lokalizacja strony internetowej firmy, lokalizacja materiałów marketingowych, opisy produktów, oferty, materiały informacyjne, itp. Na tym obszarze często zajmuję się doradztwem, ponieważ marketing i lokalizacja są ściśle ze sobą związane.

Jeżeli chcą Państwo, aby Wasza firma rozwijała się pomyślnie na arenie międzynarodowej warto wybrać specjalistę o jak najlepszych kompetencjach.

Mając profesjonalne podejście do wykonywanego zawodu cechuje mnie dokładność i terminowość podejmowanych zleceń,.

Ewa Hayward Certified Translations to właściwe rozwiązanie dla Państwa potrzeb tłumaczeniowych w biznesie. Skontaktuj się z Ewą Hayward już dziś.

Tłumaczenia pisemne w sektorze publicznym

Korzystając z usług firmy Ewa Hayward Certified Translations można być pewnym, że każde wykonane tłumaczenie pisemne jest poufne, profesjonalne oraz dostarczone z wielką dokładnością. Od początku prowadzenia działalności w 2008 r., współpracowałam z władzami lokalnymi oraz placówkami ochrony zdrowia.

W związku z tym, że miałam do czynienia z wieloma wrażliwymi kwestiami, zdobyłam zaświadczenie o niekaralności (DBS). Przykłady tłumaczeń z mojej praktyki zawodowej to między innymi:

Służba Zdrowia: wizyty w szpitalu i przychodni, dokumentacja medyczna. System świadczeń społecznych: świadczenia i zasiłki, kwestie związane z zatrudnieniem, dziecko pod opieką władz lokalnych, specjalne potrzeby edukacyjne, niepełnosprawność.

Edukacja: nauczanie wczesnoszkolne, edukacja dla dorosłych, zebrania szkolne, przepisy dotyczące nauki angielskiego jako języka dodatkowego (EAL). Opieka społeczna dla dorosłych, oceny potrzeb.

Sprawami wrażliwymi należy zajmować się profesjonalnie i poufnie. Na żądanie mogę udostępnić zaświadczenie o niekaralności (DBS) ponadto jestem na bieżąco z przepisami nt. ochrony dzieci oraz powiązanymi szkoleniami.

Bez względu na potrzeby językowe Ewa Hayward Certified Translations to właściwa firma, która potrafi sprostać Państwa wymaganiom; skontaktuj się z Ewą Hayward już dziś.

Tłumaczenia pisemne dla klientów indywidualnych

Już od 2008 r., tj. od początku prowadzenia działalności ściśle współpracowałam z klientami indywidualnymi dostarczając kilku kluczowych rodzajów usług.

Korespondencja rodzinna, w tym: tłumaczenie dokumentów i korespondencji dawnej pozwalającej na zgłębienie w historię rodziny (sięgającej nawet XIX w.), tłumaczenie wspomnień i pamiętników, listów między członkami dalszej rodziny, dokumenty dotyczące własności rodzinnych za granicą, itp.

Edukacja: certyfikaty, dyplomy, kwalifikacje, indeksy, suplementy do dyplomu, prace dyplomowe, itp.

Odkąd w 2014 roku otrzymałam tytuł tłumacza przysięgłego klienci coraz częściej powierzają mi tłumaczenie dokumentów urzędowych. Przykłady takich dokumentów to: akty stanu cywilnego: urodzenia, małżeństwa, zgonu, separacja, wyroki rozwodowe, władza rodzicielska, testamenty, umowy dzierżawy, najmu, itp.

Oprócz tego, że płynnie posługuję się językiem polskim i angielskim, stosuję też wiedzę ekspercką w dziedzinie angielskiego, szkockiego, walijskiego, amerykańskiego, australijskiego, unijnego oraz polskiego systemu prawnego.

Mój tytuł tłumacza przysięgłego o numerze TP/67/14 można sprawdzić na stronach Ministerstwa Sprawiedliwości. jest to oficjalny rejestr tłumaczy przysięgłych.

Wielu klientów chętnie korzysta z moich usług tłumaczeń dokumentów prywatnych. Skontaktuj się z Ewą Hayward już dziś.

Oferuję profesjonalne tłumaczenia pisemne. Jako tłumacz przysięgły oferuję tłumaczenia w parze językowej polski-angielski różnych dziedzin.

Jako tłumacz współpracuję z wieloma klientami, w tym: kancelarie adwokackich, korporacje, urzędy państwowe, organizacje oraz klienci indywidualni.

Jeżeli chcą Państwo skorzystać z profesjonalnych usług tłumaczeniowych proszę o kontakt już dziś, abym mogła udzielić więcej informacji.

Strony internetowe są szczególnym przykładem dokumentów. Ze względu na znaczenie pozycjonowania stron (SEO) tłumaczenie stron internetowych w odpowiednim stylu stało się nowym i ciekawym zadaniem. Profesjonalny tłumacz stoi bowiem przed wyzwaniem, w którym należy zachować treść oraz ton tekstu źródłowego z równoczesnym uwzględnieniem słów kluczowych.

Aby dogłębniej zrozumieć istotę i znaczenie pozycjonowania stron w kontekście tłumaczeniowym oraz by oferować takie usługi ukończyłam kurs SEO.

Jeśli są Państwo zainteresowani przetłumaczeniem Państwa strony internetowej proszę o kontakt już dziś, abym mogła udzielić więcej informacji.

Oferuję profesjonalne usługi korekty tekstów tłumaczonych na język angielski lub polski. Posiadam szerokie doświadczenie w zakresie korekty tekstu, w tym korekta napisów do nagrań wideo, korekta tłumaczeń sporządzanych w projektach lokalizacyjnych i korekta regularnie otrzymywanych dokumentów.

Jeżeli chcą Państwo skorzystać z profesjonalnych usług korekty proszę o kontakt już dziś, abym mogła udzielić więcej informacji.

Popularne usługi tłumaczeniowe z zakresu języka angielskiego

Obywatelstwo polskie

Zostań polskim obywatelem (Unii Europejskiej) I zachowaj swój brytyjski paszport z pomocą polskiego tłumacza z uprawnieniami w tłumaczeniach prawniczych i urzędowych. Oferuję kompleksowe usługi tłumaczeniowe na język polski udzielając wsparcia językowego w wypełnieniu wniosku o potwierdzenie obywatelstwa polskiego. Tłumaczenia urzędowe, które wykonuję są akceptowane przez wszystkie urzędy polskie w tym przez polskie konsulaty i polskie ambasady.

Więcej

Tłumaczenie akt sprawy na język polski

Zapewnij pełny dostęp do najważniejszych dla klienta(ów) dokumentów z pomocą polskiego tłumacza z uprawnieniami w zakresie tłumaczeń prawniczych i urzędowych. Oferuję kompleksowe usługi tłumaczeniowe na język polski w celu udzielenia pomocy językowej, aby ułatwić komunikację i dokonać postępu w sprawie. Usługi tłumaczeń oficjalnych, które oferuję posłużyły już wielu polskim klientom i ich przedstawicielom.

Więcej

Rejestracja brytyjskiej firmy w Polsce w celu otrzymania numeru VAT

Zarejestruj swoją firmę, aby otrzymać numer VAT i rozpocząć działalność handlową w Polsce z pomocą polskiego tłumacza z uprawnieniami w tłumaczeniach urzędowych i prawniczych. Oferuję kompleksowe usługi tłumaczeniowe na język polski udzielając wsparcia językowego w wypełnieniu wniosku o rejestrację brytyjskiej spółki w Polsce. Tłumaczenia urzędowe, które wykonuję są akceptowane przez wszystkie urzędy polskie w tym przez urzędy skarbowe oraz sądy.

Więcej

Aby skorzystać z profesjonalnej usług dostosowanych do Państwa indywidualnych potrzeb, zachęcam do kontaktu ze mną tłumaczem przysięgłym w Wielkiej Brytanii.